Ďakujeme, že sa zaujímate o spracovanie vašich osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú všetky postupy pri získavaní, spracovaní, uchovávaní, vyhodnocovaní a mazaní vašich údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) vydávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a tiež v súlade Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kto sme

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú získavanie, uchovávanie, sprístupnenie, spracovanie a zmazanie osobných údajov v systémoch Prevádzkovateľa.

Vymedzenie základných pojmov

V týchto Zásadách používame na niektorých miestach pojmy, slová alebo slovné spojenia, ktoré majú rovnaký alebo podobný význam v celom texte týchto Zásad.

  • Webové stránky – sú webové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom. Ich zoznam je súčasťou týchto Zásad.
  • Užívateľ a/alebo Užívatelia a/alebo Dotknutá osoba – je akákoľvek osoba, ktorá navštívi ktorúkoľvek z Webových stránok a tiež osoba, ktorá dala súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto Zásad na konkrétny účel.
  • Účet a/alebo Profil – je súbor informácií na základe súhlasu Užívateľa, ktorý o Užívateľovi ukladáme, spracúvame, vyhodnocujeme na základe týchto Zásad. Užívateľ má kedykoľvek právo požiadať o zmenu údajov v užívateľskom Účte a kedykoľvek má právo požiadať o vymazanie Účtu.
  • Vyhľadávacie roboty – sú automatizované služby tretích strán, ktoré slúžia na prehľadávanie Webových stránok automatizovaným spôsobom zvyčajne bez ľudského zásahu a tieto služby ukladajú, spracúvajú a zobrazujú informácie z Webových stránok v súlade s ich podmienkami.
  • Podmienky používania a právne dojednania – sú tieto Zásady.
  • Prevádzkovateľ –  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva informačných systémoch osobné údaje Užívateľom v zmysle týchto Zásad.

Prevádzkovateľmi sú:

CLEANsatisfied s.r.o., Sídlo: Kvetná 16, 821 08 Bratislava 16 Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 52 069 087, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 133240/B. Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov info@cleansatisfied.sk.

Komentáre, multimédia a kontaktné formuláre

Komentáre – aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Na to aby ste mohli pridať komentár na Webových stránkach môžeme vyžadovať prihlásenie do vášho Účtu. Dôvodom je najmä ochrana pred spamom a zníženie množstva ukladaných dát o Užívateľoch, ktorí sa rozhodnú pridať komentár.

Ak sa rozhodnete pridať ku ktorémukoľvek článku váš komentár tak sa v našich systémoch uloží IP adresa z ktorej ste príspevok pridali a tiež niektoré ďalšie informácie ako napríklad údaje o prehliadači, ktorý ste použili. Tieto údaje však využívame výhradne a len na ochranu pred spamom. Žiadne z údajov Užívateľov nezdieľame s treťou stranou s výnimkou údajov potrebných na vyhodnotenie toho, či ide o spam.

Vaše údaje máte vždy pod kontrolou a kedykoľvek nás môžete požiadať o výpis vašich komentárov, ktoré ste na Webových stránkach zanechali. O výpis môžete požiadať priamo cez nastavenia vo vašom Účte. Alebo môžete požiadať o výpis všetkých údajov, ktoré o vás máme uložené. To môžete urobiť na tejto stránke.

Ak sa rozhodnete pridať komentár môžeme vytvoriť anonymizovaný reťazec z vašej mailovej adresy. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Niektoré komentáre pridané na Webových stránkach môžu vyžadovať našu kontrolu a schválenie. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

  • Automattic – Zásady ochrany osobných údajov služieb od Automattic nájdeš na stránke prevádzkovateľa – pozrieť podmienky

Ak si neželáte použitie vašej fotky môžete si do svojho Účtu nahrať fotku, ktorá sa bude zobrazovať namiesto tej použitej v službe Gravatar. Vlastnú fotku si môžete nahrať po prihlásení sa do svojho Profilu. Ak sa rozhodnete nahrať vlastnú fotku priamo vo svojom Účte môžete ju vo svojom Účte aj upravovať a meniť.

Multimédiá – aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Pri nahrávaní obrázkov na Webovú stránku by ste sa mal vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Užívatelia Webových stránok môžu stiahnuť a zobraziť akýkoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Ak sa rozhodnete nahrať akékoľvek obrázky, fotky, videá alebo akýkoľvek iný multimediálny obsah majte prosím na pamäti nastavenie súkromia vášho Účtu. Ak máte údaje o vašom Účte verejne dostupné budú verejne dostupné aj všetky vami nahraté obrázky.

Ak nechcete aby boli vaše obrázky viditeľné nastavte si váš Profil ako súkromný, čo môžete urobiť priamo v nastavení vášho Profilu. Ak ste si zmenili nastavenie vášho Profilu môžu sa údaje z neho naďalej zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania niektorými Vyhľadávacími robotmi (ako napríklad Google, Bing a podobne) a to aj niekoľko mesiacov po tom, čo ste sa rozhodli váš Profil nastaviť ako súkromný alebo ste si zmenili nastavenie multimédií.

Kontaktné formuláre – aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára sú všetky údaje vyplnené vo formulároch automaticky ukladané na náš server a posielané na spracovanie formou mailu alebo inou formou elektronického prenosu dát. Preto v kontaktných formulároch prosím nikdy neposielajte dôverné informácie.

Údaje vyplnené vo formulároch použijeme iba na účel, na ktorý boli poskytnuté a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Údaje môže spracovať tretia strana iba v prípade ak sa týkajú služieb, ktoré neposkytujeme priamo, ale o ich poskytovanie sa stará tretia strana.

Súčasťou informácií, ktoré sa ukladajú pri odoslaní kontaktného formulára môžu byť údaje o vašej IP adrese, o použitom prehliadači a poskytovateľovi internetových služieb. Tieto údaje používame na rozlíšenie jednotlivých Užívateľov. Súčasťou môžu byť aj údaje o vašom Účte u nás, ak ste sa pred odoslaním kontaktného formulára prihlásil do vášho Účtu.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára údaje z neho ukladáme po neobmedzenú dobu. V našich systémoch z bezpečnostných dôvodov ukladáme aj správy, ktoré vám posielame napríklad ako potvrdenie prijatia formulára, vybavenie vašej žiadosti, či samotný text odpovede, ak ste nás požiadali aj o odpoveď.

Súbory cookies

Aké súbory cookies spracúvame?

Ak pridáte komentár na Webovej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste sa nemuseli opätovne prihlasovať pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máš na Webovej stránke Účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho Účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Tieto súbory cookies sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na Webových stránkach môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a si prihlásený.

Ako nastaviť cookies vo webových prehliadačoch?

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Aké cookies na webových stránkach využívame?

Na ukladanie osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si vaše nastavenia zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických záznamov

Počas každej návštevy používajú naše Webové stránky analytický software. Medzi tieto patria napríklad Google Analytics, WordPress.com a ďalšie analytické nástroje. Ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše Webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vás buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené a osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.). Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Na cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich Webových stránkach na základe sledovania správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu Používateľov, ktorých zaujala. Na zobrazovanie reklám a inzercie využívame reklamnú službu Google AdSense a Etarget.

Ako cookies tretích strán využívame?

Webové stránky využívajú službu Google Analytics a tiež nástroj WordPress.com na vyhodnocovanie aktivít a návštevnosti. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám Užívateľa, naša Webová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies.

Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto Webovej stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie Webovej stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi Webovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie Webovej stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: na stránke Google. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na stránke Google.

Naše kontaktné údaje

Naše kontaktné údaje a aktualizácia Zásad

Kontaktovať nás môžete pomocou kontaktného formulára.

Alebo nás môžete kontaktovať nasledovne:

Mail: info@cleansatisfied.sk

Tieto Zásady vstúpili do platnosti 31.01.2021 00:01. Od tohto momentu sa na všetkých Používateľov vzťahujú tieto aktualizované Zásady.

Spresnili sme tiež informácie, ktoré o vás zbierame a ukladáme a tiež sme spresnili čo s vašimi údajmi robíme. Opravili sme aj niektoré chyby, ktoré ste nám nahlásili. Nemenili sme spôsob ani rozsah spracovania vašich údajov.